ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 75 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กิจกรรม “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2565
(วันที่ 01 ธันวาคม 2565 13.46 น./อ่าน 79)
ข่าวกิจกรรม
2
กิจกรรม “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2565
(วันที่ 01 ธันวาคม 2565 13.46 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
3
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
(วันที่ 01 ธันวาคม 2565 13.44 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
4
กิจกรรมสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2565
(วันที่ 01 ธันวาคม 2565 13.43 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
5
กิจกรรมมอบทุนการศึกษาเนื่องในวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียน ครบ 39 ปี
(วันที่ 01 ธันวาคม 2565 13.41 น./อ่าน 72)
ข่าวกิจกรรม
6
กิจกรรมวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียน ครบ 39 ปี
(วันที่ 01 ธันวาคม 2565 13.40 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
7
กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดลำภูรา
(วันที่ 01 ธันวาคม 2565 13.37 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม
8
กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสิทธิโชค
(วันที่ 01 ธันวาคม 2565 13.32 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
9
กิจกรรมแสดงความยินดี และเลี้ยงต้อนรับ ผู้อำนวยการยุทธนา แก้วรักษ์
(วันที่ 05 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15. 43 น./อ่าน 79)
ข่าวกิจกรรม
10
กิจกรรมแสดงความยินดี และเดินทางไปส่งท่านผู้อำนวยการ
(วันที่ 26 ตุลาคม 2565 13.42 น./อ่าน 8)
ข่าวกิจกรรม
11
กิจกรรมยกระดับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ Crossword
(วันที่ 09 กันยายน 2565 09.28 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
12
ค่ายพัฒนาความคิดทางคณิตศาสตร์
(วันที่ 07 กันยายน 2565 09.17 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
13
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพัน
(วันที่ 07 กันยายน 2565 09.08 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
14
สัปดาห์ห้องสมุด 2565
(วันที่ 07 กันยายน 2565 08.52 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
15
กิจกรรมค่ายเรียนรู้อาชีพ เกษตรพอเพียง
(วันที่ 07 กันยายน 2565 08.49 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
16
นิเทศ ติดตามความก้าวหน้า การจัดการศึกษาของสถานศึกษา
(วันที่ 07 กันยายน 2565 08.45 น./อ่าน 5)
ข่าวกิจกรรม
17
กิจกรรมค่ายภาษาไทย
(วันที่ 15 สิงหาคม 2565 11.19 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
18
กิจกรรมค่ายสังคมสัญจร
(วันที่ 15 สิงหาคม 2565 11.09 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
19
วันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 15 สิงหาคม 2565 10.12 น./อ่าน 1)
ข่าวกิจกรรม
20
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
(วันที่ 15 สิงหาคม 2565 10.10 น./อ่าน 5)
ข่าวกิจกรรม
21
สถานศึกษาปลอดภัย ปี พ.ศ.2565
(วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 16. 06 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
22
โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ปี พ.ศ.2565
(วันที่ 09 สิงหาคม 2565 11.07 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
23
"กีฬาและกรีฑาระหว่างคณะสีโรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์" ◻️
(วันที่ 09 สิงหาคม 2565 11.01 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
24
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”
(วันที่ 09 สิงหาคม 2565 10.52 น./อ่าน 5)
ข่าวกิจกรรม
25
ประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย
(วันที่ 09 สิงหาคม 2565 10.40 น./อ่าน 1)
ข่าวกิจกรรม
26
ร่วมต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์
(วันที่ 09 สิงหาคม 2565 10.18 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
27
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
(วันที่ 09 สิงหาคม 2565 10.11 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
28
กิจกรรมวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2565
(วันที่ 09 สิงหาคม 2565 10.02 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
29
กิจกรรมพิธีไหว้ครู 2565
(วันที่ 09 สิงหาคม 2565 10.01 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
30
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
(วันที่ 09 มิถุนายน 2565 14.33 น./อ่าน 9)
ข่าวกิจกรรม
31
เปิดเทอมวันแรก วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์
(วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 13.02 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
32
กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา ครั้งที่ 2
(วันที่ 15 มีนาคม 2565 09.45 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม
33
กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา ครั้งที่ 1
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 11.46 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
34
#พิธีมอบเกียรติบัตรครูดีเด่น #ประจำปี 2565
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 11.41 น./อ่าน 8)
ข่าวกิจกรรม
35
โครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 11.39 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
36
ตรวจ ATK (Antigen Test Kit) นักเรียนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 11.38 น./อ่าน 6)
ข่าวกิจกรรม
37
การติดตามการเตรียมความพร้อมก่อน เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จากอำเภอห้วยยอด
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 11.29 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
38
ประกอบพิธีสดุดีน้อมรำลึกพระเกียรติคุณ เนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว “พร
(วันที่ 02 เมษายน 2564 11.00 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
39
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ จบการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
(วันที่ 02 เมษายน 2564 10.57 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
40
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ (ONE DAY CAMP)
(วันที่ 02 เมษายน 2564 10.55 น./อ่าน 97)
ข่าวกิจกรรม
41
กิจกรรมวันมาฆบูชา
(วันที่ 05 มีนาคม 2564 14.45 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
42
กิจกรรมสร้างสายใย เรียนรู้ สู่ลำภูราเรืองวิทย์
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 10.33 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
43
กิจกรรมพิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
(วันที่ 08 มกราคม 2564 15.15 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
44
การนิเทศ ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 07 มกราคม 2564 10.21 น./อ่าน 70)
ข่าวกิจกรรม
45
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564
(วันที่ 04 มกราคม 2564 14.43 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
46
วันคริสต์มาส
(วันที่ 30 ธันวาคม 2563 13.53 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
47
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 30 ธันวาคม 2563 13.52 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
48
การบรรยายให้ความรู้และปลูกฝังอุดมการณ์ในสถาบันการศึกษา หัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"
(วันที่ 04 ธันวาคม 2563 11.18 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
49
การฝึกภาคปกติ นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563 ชั้นปีที่ 1 – 3
(วันที่ 04 ธันวาคม 2563 11.10 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
50
กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาโรงเรียน วันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ ปีที่ 37 พ.ศ.2563
(วันที่ 04 ธันวาคม 2563 10.57 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
51
กิจกรรมรับบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์
(วันที่ 04 ธันวาคม 2563 10.54 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
52
การมอบทุนการศึกษา เนื่องในวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์
(วันที่ 04 ธันวาคม 2563 10.51 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
53
วันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ ปีที่ 37 พ.ศ.2563
(วันที่ 04 ธันวาคม 2563 10.49 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
54
ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ. 2563
(วันที่ 04 ธันวาคม 2563 10.46 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
55
ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563
(วันที่ 04 ธันวาคม 2563 10.44 น./อ่าน 8)
ข่าวกิจกรรม
56
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว21/2560
(วันที่ 04 ธันวาคม 2563 10.39 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
57
ร่วมพิธีถวายพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจ
(วันที่ 27 ตุลาคม 2563 15.11 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
58
กิจกรรมการตอบปัญหาธรรมะ ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 14 ตุลาคม 2563 15.49 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
59
พิธีถวายพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชน
(วันที่ 14 ตุลาคม 2563 11.09 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
60
สัปดาห์ห้องสมุด วันที่ 17 – 21 สิงหาคม 2563
(วันที่ 15 กันยายน 2563 12.01 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
61
โครงการอบรมความรู้ทางกฎหมายและสาธิตศาลจำลอง เนื่องในวันรพี 7 สิงหาคม 2563
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 16.03 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
62
12 สิงหาคม 2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 14.30 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
63
โครงการจิตอาสา​ เราทำความดีด้วยหัวใจ
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 11.24 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
64
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ​ และลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ​ ข้าราชการ​ บุคลากร​ และนักเรียนโรงเรียนลำภูราเรืองวิทย
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 11.15 น./อ่าน 62)
ข่าวกิจกรรม
65
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 11.08 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
66
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 16.27 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
67
สพม.13 เยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 16.25 น./อ่าน 74)
ข่าวกิจกรรม
68
โครงการ Back to School กฟผ.เคียงข้างคนไทยทุกวิกฤติ
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2563 10.41 น./อ่าน 92)
ข่าวกิจกรรม
69
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1และม.4 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2563 10.35 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
70
วันเปิดเรียน ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2563 10.29 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
71
ฉีดพ่นฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(วันที่ 30 มิถุนายน 2563 12.41 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
72
ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่
(วันที่ 19 มิถุนายน 2563 09.52 น./อ่าน 71)
ข่าวกิจกรรม
73
เลี้ยงสังสรรค์วันปีใหม่&วันคริตมาส
(วันที่ 03 มกราคม 2563 09.41 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
74
กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 9 ธันวาคม 2562
(วันที่ 03 มกราคม 2563 09.21 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
75
รับพระราชทานเครื่องแบบจิตอาสา
(วันที่ 03 มกราคม 2563 08.59 น./อ่าน 138)
ข่าวกิจกรรม