ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กิจกรรมพิธีไหว้ครู
(วันที่ 09 สิงหาคม 2565 10.00 น./อ่าน 226)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
#มาตรการเปิดเทอม 1/2565
(วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 10.36 น./อ่าน 6)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดีถวายในหลวง”ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564 ระดับสำนักงานเขตพื้
(วันที่ 15 มีนาคม 2565 09.43 น./อ่าน 33)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
#พิธีมอบเกียรติบัตรครูดีเด่น #ประจำปี 2565
(วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 14.48 น./อ่าน 3)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
แนวปฏิบัติการจัดการความเครียดของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ ภายใต้การ
(วันที่ 12 มกราคม 2565 15.16 น./อ่าน 192)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
แนวทางการเตรียมการเปิดกาดเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวร้สโด
(วันที่ 02 พฤศจิกายน 2564 12.51 น./อ่าน 116)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
วันฉัตรมงคล 2564 ประวัติวันฉัตรมงคล
(วันที่ 04 พฤษภาคม 2564 15.48 น./อ่าน 375)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ตามประกาศ สพฐ. เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 )
(วันที่ 04 พฤษภาคม 2564 12.46 น./อ่าน 81)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
(วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2564 14.46 น./อ่าน 64)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
ประกาศผลการคัดเลือก "ครูดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ปีที่ ๑๐) และ "โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข" ปีกา
(วันที่ 19 มกราคม 2564 09.04 น./อ่าน 37)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
รางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2564 ระดับ สพฐ.
(วันที่ 19 มกราคม 2564 08.54 น./อ่าน 53)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
มาตราการป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ของโรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์
(วันที่ 30 มิถุนายน 2563 12.12 น./อ่าน 50)
ข่าวประชาสัมพันธ์