กิจกรรมพิธีไหว้ครู [09 สิงหาคม 2565 10.00 น.] อ่าน 279
#มาตรการเปิดเทอม 1/2565 [18 พฤษภาคม 2565 10.36 น.] อ่าน 6
โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดีถวายในหลวง”ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564 ระดับสำนักงานเขตพื้ [15 มีนาคม 2565 09.43 น.] อ่าน 37
#พิธีมอบเกียรติบัตรครูดีเด่น #ประจำปี 2565 [14 กุมภาพันธ์ 2565 14.48 น.] อ่าน 3
แนวปฏิบัติการจัดการความเครียดของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ ภายใต้การ [12 มกราคม 2565 15.16 น.] อ่าน 240
แนวทางการเตรียมการเปิดกาดเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวร้สโด [02 พฤศจิกายน 2564 12.51 น.] อ่าน 142
วันฉัตรมงคล 2564 ประวัติวันฉัตรมงคล [04 พฤษภาคม 2564 15.48 น.] อ่าน 431
ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ตามประกาศ สพฐ. เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ) [04 พฤษภาคม 2564 12.46 น.] อ่าน 81
ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 [09 กุมภาพันธ์ 2564 14.46 น.] อ่าน 64
ประกาศผลการคัดเลือก "ครูดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ปีที่ ๑๐) และ "โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข" ปีกา [19 มกราคม 2564 09.04 น.] อ่าน 37