ประกาศ ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [30 ธันวาคม 2564 11.26 น.] อ่าน 140
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมเเซมอาคารเรียนประกอบเเละสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท [30 พฤศจิกายน 2564 15.33 น.] อ่าน 202
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก๒๖๐ [03 กุมภาพันธ์ 2564 14.48 น.] อ่าน 347