อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

โรงเรียนบ้านหนองหรี่ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายการจัดการศึกษาปราสาท 3 ทุ่งมนสมุด

 

วันศุกร์ ที่ ๒ มิถุนายน 2566 โรงเรียนบ้านหนองหรี่ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาและการจัดทำแผนพัฒนาการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางการเรียนรู้สู่ห้องเรียนคุณภาพ โดยประธานในพิธี นายพิชิต หอมนวล รอง ผอ.สพป.สร.3 ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผอ.สพป.สร.3 เป็นประธานในพิธีเปิด บรรยายพิเศษ มอบนโยบายทางการศึกษา และมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนและครูผู้สอนนักเรียนที่มีผลการทดสอบ RT , NT, ONET สูงกว่าระดับประเทศ ซึ่งโรงเรียนบ้านหนองหรี่ ได้รับรางวัล ดังนี้
1.คะแนนสอบ RT ชั้น ป.1 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ครูผู้สอน นางศิโรรัตน์ ฤทธิ์ศรีบุญ
2.คะแนนสอบ ONET ป.6 กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ครูผู้สอน นางเบ็ญจมาศ สดมสุข
3.คะแนนสอบ ONET ป.6 กลุ่มสาระฯภาษาไทย คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ครูผู้สอน นางสาวธิดารัตน์ สุปิงคลัด
4.คะแนนสอบ ONET ม.3 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ครูผู้สอน นายกิติพงศ์ น้อยกลาง
5.คะแนนสอบ ONET ม.3 กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ครูผู้สอน นายภคนันท์ กัญญาศรี
6.คะแนนสอบ ONET ม.3 กลุ่มสาระฯภาษาไทย คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ครูผู้สอน นางสาวธิดารัตน์ สุปิงคลัด
และมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้ตามหลักสูตร จำนวน 4 คน คือ นายธวัชชัย ไชยสนาม ผอ.รร.บ้านทุ่งมนริมราษฎร์นุสรณ์, นายประเสร็ฐ บุญคล้อย ผอ.รร.บ้านกำไสจาน, นางธารินี บุญคล้อย ผอ.รร.บ้านสองสะโกมและนายเวชยันต์ ภิญโญภาพ ผอ.รร.บ้านสะพานหัน
ขอบคุณท่านพิชิต หอมนวล ศน.สุกัญญา การวิรัตน์ วิทยากรทั้ง 4 ท่าน ผู้บริหาร คณะครูผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน ตลอดทั้งเจ้าภาพสถานที่ ผอ.นิรุตติ์ มีอ่อง ผอ.รร.บ้านหนองยาว การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 
ส่งข่าวโดย : บ้านหนองหรี่  เมื่อวันที่ : 04 มิถุนายน 2566 11.30 น. เปิดอ่าน: 3 ครั้ง ไอพี:: 49.237.38.223 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
โครงการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ(ปลูกผักโดยไม่ใช้ดิน) [23 กันยายน 2566 15.17 น.][อ่าน 5 ครั้ง]
พิธีมอบรางวัล เชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. ประจำปีการศึกษา 2565 [23 กันยายน 2566 13.08 น.][อ่าน 1 ครั้ง]
ทัศนศึกษาโรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง ปีการศึกษา 2566 [23 กันยายน 2566 13.02 น.][อ่าน 1 ครั้ง]
ทัศนศึกษานาวาฟาร์มวิลเลจ [23 กันยายน 2566 12.08 น.][อ่าน 3 ครั้ง]
ร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิต “ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการและลูกจ้างประจำ” เกษียณอายุราชกา [23 กันยายน 2566 11.36 น.][อ่าน 1 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]