• แบบวัดการรับรู้ EIT ของผู้มีส่วนได้ส่วยเสียภายนอก

 • แบบวัดการรับรู้ EIT ของผู้มีส่วนได้ส่วยเสียภายนอก
 • แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของโรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์  รหัส 92022007

 • เจตจำนงสุจริตของผู้อำนวยการสถานศึกษา และนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 • ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อโรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์
 • Social Network
 • 
  

  
  

   

   
 • E-SERVICE
 • สารสนเทศโรงเรียน
 •       

     

 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายชัยวุฒิ ยอดสง่า
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางฐิตินันท์ บางโรย
 • แนะนำบุคลากร

 • นางพลอยไพลิน โดะโอย

 • นางสาวกฤติยาณี ศรีบุญนาค

 • นางฐิตินันท์ บางโรย

 • นายสุธี มณีสะอาดสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,011
เริ่มนับ 1 สิงหาคม 2566โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ สพม.ตรัง กระบี่ โทรศัพท์: 075284250 อีเมล์: [email protected],[email protected]
เว็บมาสเตอร์:: นางจิรวรรณ เดชทองคำ Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]