• ข่าวกิจกรรม
 • แบบวัดการรับรู้ EIT ของผู้มีส่วนได้ส่วยเสียภายนอก
 • แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของโรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์  รหัส 92022007

 • เจตจำนงสุจริตของผู้อำนวยการสถานศึกษา และนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 • ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อโรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์
 • Social Network
 • 
  

  
  

   

   
 • E-SERVICE
 • สารสนเทศโรงเรียน
 •       

     

 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายชัยวุฒิ ยอดสง่า
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางฐิตินันท์ บางโรย
 • แนะนำบุคลากร

 • นางณัฎฐธิดา โอทอง

 • นางสาวกนกวรรณ แซ่เตียว

 • นายสุธี มณีสะอาด

 • ว่าที่ร้อยตรีพรอุดม นิลพงศ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

39,004
เริ่มนับ 1 สิงหาคม 2566โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ สพม.ตรัง กระบี่ โทรศัพท์: 075284250 อีเมล์: [email protected],[email protected]
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]