• ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์


 • ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566

  ชั้น/เพศ
  ชาย
  หญิง
  รวม
  ห้องเรียน
  อนุบาล 1
  0
  0
  0
  0
  อนุบาล 2
  0
  0
  0
  0
  อนุบาล 3
  0
  0
  0
  0
  รวม อนุบาล
  0
  0
  0
  0
  ประถมศึกษาปีที่ 1
  0
  0
  0
  0
  ประถมศึกษาปีที่ 2
  0
  0
  0
  0
  ประถมศึกษาปีที่ 3
  0
  0
  0
  0
  ประถมศึกษาปีที่ 4
  0
  0
  0
  0
  ประถมศึกษาปีที่ 5
  0
  0
  0
  0
  ประถมศึกษาปีที่ 6
  0
  0
  0
  0
  รวมประถม
  0
  0
  0
  0
  มัธยมศึกษาปีที่ 1
  38
  22
  60
  2
  มัธยมศึกษาปีที่ 2
  33
  23
  56
  2
  มัธยมศึกษาปีที่ 3
  39
  27
  66
  2
  รวมมัธยมต้น
  110
  72
  182
  6
  มัธยมศึกษาปีที่ 4
  31
  44
  75
  2
  มัธยมศึกษาปีที่ 5
  10
  31
  41
  2
  มัธยมศึกษาปีที่ 6
  9
  26
  35
  2
  ปวช.1
  0
  0
  0
  0
  ปวช.2
  0
  0
  0
  0
  ปวช.3
  0
  0
  0
  0
  รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
  50
  101
  151
  6
  รวมทั้งหมด
  160
  173
  333
  12

  ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566

  Loading...



โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ สพม.ตรัง กระบี่ โทรศัพท์: 075284250 อีเมล์: [email protected],[email protected]
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]