• ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ • นายชัยวุฒิ ยอดสง่า
  ผู้อำนวยการโรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์
  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

  #ช่องทางติดต่อผู้บริหารโรงเรียน#


  โทรศัพท์: 084-7442023
  อีเมล์: [email protected],[email protected]
  นางฐิตินันท์ บางโรย
  รองผู้อำนวยการโรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์
  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

  #ช่องทางติดต่อผู้บริหารโรงเรียน#


  โทรศัพท์:
  อีเมล์:โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ สพม.ตรัง กระบี่ โทรศัพท์: 075284250 อีเมล์: [email protected],[email protected]
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]