• เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  1-9
  ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายจักรี ฉิมเรือง
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายอานนท์ คงเฝือ
 • แนะนำบุคลากร

 • ว่าที่ร้อยตรีพรอุดม นิลพงศ์

 • นายนริศ ประจวบไพบูลย์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

29,565
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ สพม.ตรัง กระบี่ โทรศัพท์: 075284250 อีเมล์: [email protected]
Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]