• คณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์
 •                     ๑. นายรัชพล              รักช่วย                     ประธานสภานักเรียน

                     ๒. นายไพฑูรย์             เหลี่ยมแก้ว               รองประธานสภานักเรียน

                     ๓. นางสาวนฤนันท์        ชูช่วย                      หัวหน้างานเลขานุการสภานักเรียน

                     ๔. นางสาวศวิตา           ประเสริฐสังข์             หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ ,หัวหน้างานส่งเสริมวิชาการ

                     ๕. นางสาวรติมา           ทอนหยี                    หัวหน้างานงานกิจกรรมนักเรียน  

                     ๖. นางสาวณัฐฐิตา         นุชม่วง                    หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ

                     ๗. นางสาวขวัญนภา      ง่วนอ่อน                  หัวหน้างานส่งเสริมระเบียบวินัย

                     ๘. นางสาวณัฏฐธิดา       หนูพุ่ม                   หัวหน้างานบริหารทั่วไป

                     ๙. นางสาวจุฬารัตน์       แฟ้มแช่ม                 หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ

                     ๑๐. นางสาวธันฐิตา       ปิ่นอมร                     หัวหน้างานสวัสดิการ


                    

                  


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2022-09-07 13:04:06 น.

โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ สพม.ตรัง กระบี่ โทรศัพท์: 075284250 อีเมล์: [email protected]
เว็บมาสเตอร์:: นางจิรวรรณ เดชทองคำ Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]