• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์
  •  

    “ภายในปี 2568 โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพ ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมยึดหลักธรรมาภิบาล ประสานความร่วมมือ รักษ์ความเป็นไทย  ร่วมใจจิตอาสา  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยศาสตร์พระราชาอย่างยั่งยืน เป็นโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21”


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2022-09-07 09:31:42 น.

โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ สพม.ตรัง กระบี่ โทรศัพท์: 075284250 อีเมล์: [email protected],[email protected]
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]